website templates

Atomer

Titti 
Bille Lundgren

STUDSA


Med mer än 10 års erfarenhet inom Executive Search har Titti byggt ett stort och väl fungerande nätverk bland ägare, styrelser, CEO:er och ledningsgrupper. Ett nätverk som bidrar till det goda resultat Titti har när hon rekryterar toppkandidater till styrelser och C-level positioner, både inom privata som börsnoterade bolag. Hennes egna erfarenheter, hennes kontaktnät och alla rekryteringar har gett henne en väldigt god inblick i företagsledningars arbete inom alla delar i bolagen samt gett henne en god kunskap om bolagens affär.


Titti har även genomfört analyser och utvärderingar av bland annat ledare och ledningsgrupper samt som bollplank stöttat både ägare, CEO:er och andra ledare i bolagens utvecklings- och förändringsprocesser.

Titti har mer än 25 års erfarenhet, bland annat av ledande befattningar inom marknadsföring och försäljning samt drivit egna företag inom organisationsutveckling baserat på kunskap och utbildningar inom bland annat beteendevetenskap samt olika verktyg och metoder. 

Pelle
Niemandius

PsykoLogiskt


En verksamhet består av människor som gör saker tillsammans, och att verka för starka professionella relationer och grupper som respekterar både verksamhetsmål och mänskliga behov är affärskritiskt.

Pelle arbetar med chefer och ledare, enskilt och i grupp, med arbets- och ledningsgrupper, med förändring och med konflikter.

Som affärsspsykolog är Pelle specialiserad på att arbeta med det mänskliga material som ytterst utgör organisationen. Allt arbete sker i ömsesidigt förtroende över tid, och en ny relation börjar alltid med respekt och nyfikenhet.

Utöver de tjänster Pelle själv kan leverera kan han med sin kompetens även bistå inom alla Molekyls övriga tjänster.

Lars
Lundgren

STUDSA


Lars har mer än 30 års erfarenhet av att skapa och utveckla både privata såväl som publika bolag i Europa, Asien och Nordamerika. Detta med ett fokus på försäljningsdriven affärsutveckling.

Lars har haft ledande exekutiva och rådgivande befattningar såväl som styrelseuppdrag i branscher såsom IT, Mikroelektronik, LifeScience, Rymd, EV, Säkerhet, Bank/Finans, Olja/gas, Fordon.

De senaste 15 åren har Lars arbetat som styrelseledamot, rådgivare och som exekutiv senior konsult i flertalet svenska och utländska bolag. Bland annat som expert inom områden som tillväxtstrategier för organisations- och affärsutveckling, finansiella strategier och kapitalanskaffning samt internationell expansion.

Lars bistår även Molekyls övriga Partners inom bland annat områdena Executive Search och Outplacement.

Svante
Hjertén

Hjertén Advokatbyrå


Svante är advokat och arbetar uteslutande med affärsjuridik för företag, organisationer och offentliga myndigheter. Han biträder regelbundet med rådgivning inom avtalsrätt, arbetsrätt, bolagsrätt, köprätt, entreprenadrätt, offentlig upphandling samt med tvistlösning.

Svante har även en gedigen erfarenhet som vd och chef samt från styrelsearbete i ett antal olika branscher.

Han uppskattas för sitt kommersiella synsätt och sin förmåga att göra juridiken förståelig och till ett verktyg för bättre affärer.

Johan
Rafstedt

RAFAM


Johan är en exekutiv Chief Financial Officer med mer än 25 års dokumenterad erfarenhet inom branscher såsom internationell handel, tillverkningsindustri, internationell shipping, cirkulär ekonomi, telecom, etc. Detta med ett starkt fokus på utveckling av bolagets affär.

Som del av styrelser och ledningsgrupper i såväl privata som börsnoterade bolag har Johan varit aktivt involverad i bolagens ledning och utveckling. Bland annat vid listning på publik marknad, M&A, och andra utvecklings och tillväxtrelaterade aktiviteter.

Johan har även haft det övergripande ansvaret för långsiktig finansiering för löpande verksamhet och för förvärv och investeringar. Utöver detta har Johan även haft övergripande IT ansvar, haft ansvar för bolags HR och administrativa funktioner.

Johan har bland annat arbetat för Cellmark, Stena Bulk, Autocirc, Stena AB, Volvo Penta, Telia, etc.

Molekyl
växer

Är du vår nya Atom?


Molekyls erbjudande till marknaden kommer växa med fler kompletterande Atomer/Partners. Detta med företag och personer som med gedigen senior kompetens och med ett stort engagemang inom sitt kompetensområde vill göra skillnad.

Är det möjligen du eller ditt företag? Kontakta oss i så fall för ett förutsättningslöst samtal.

© Copyright 2023 Molekyl Gruppen - All Rights Reserved