html website templates

Bredden ökar skärpan

Ett samarbete mellan seniora experter med kompletterande kunskaper för att stötta ditt företags utveckling.


Vad vi är

Molekyl är en noggrant sammansatt grupp specialister inom bland annat Affärsjuridik, Executive search, Affärsutveckling, Affärspsykologi, Management samt Finans & ekonomi.

Vi har lång erfarenhet av allt från start up-bolag till större noterade bolag och offentlig verksamhet. Vi vet vad det innebär att driva verksamhet och vilka utmaningar som dyker upp i olika faser och processer i organisation och affär. Våra uppdrag omfattar olika aspekter av affärs- och organisationsutveckling.

Vi arbetar var och en självständigt i egna bolag inom våra kompetensområden. Vi går i god för varandras kunskap, omdöme och kvalitet. När det behövs samarbetar vi utifrån uppdragsgivarens behov.

Genom vår samlade bredd ökar skärpan och förmågan att möta uppdragens utmaningar snabbt, effektivt och hållbart.


Vad vi vill

Molekyls specialister vill hjälpa företag och verksamheter till bättre affär och hållbar organisation genom att:

• vara ett komplement till uppdragsgivarens egen kompetens

• vara tillgängliga vid rätt tid med rätt kompetens

• förstå uppdragsgivarens verklighet i syfte att stötta både affärsutveckling och organisation i kritiska utmaningar


Vad vi erbjuder

Molekyl erbjuder snabb tillgång till bred expertkompetens för unika uppdrag. Vi utgår alltid från en vilja att förstå uppdragsgivarens unika verksamhet och perspektiv.

Arbetssättet är situationsanpassat, flexibelt och baserat på samlad erfarenhet och kunskap.

Vi på Molekyl värderar en transparent och tät dialog med uppdragsgivaren och strävar alltid efter en kort startsträcka och långa förtroenden.© Copyright 2023 Molekyl Gruppen - All Rights Reserved